Dubbelwierde, statige borgen en johannieter kloosterordes

In Groningen is dit jaar landschapshistorisch onderzoek gedaan in de dorpen Ulrum en Warffum. Samen met dorpsbewoners werkt Landschapsbeheer Groningen er nu aan de uitvoeringsplannen.  Ulrum Het fundament van Ulrum bestaat uit twee grote wierden, waarvan de oostelijke wierde vermoedelijk het langst bewoond is geweest. Aan de voet van de oostelijke wierde heeft een prachtige borg gestaan, die in de 15de eeuw werd bewoond door de familie Asinga. De borg... Lees meer

Schapenwegen, stinsen en drooggelegde moerassen

In Firdgum en Wijnaldum deed Kenniscentrum Landschap (RuG) dit jaar landschapshistorisch onderzoek. Inmiddels ontwikkelt Landschapsbeheer Friesland er samen met inwoners plannen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen. Firdgum Karakteristiek aan Firdgum is de smalle, langwerpige vorm van het dorpsgebied, waarbinnen de verschillende percelen zeer regelmatig zijn uitgerasterd. De smalle strook wordt precies in het midden doorklieft door een (schapen)weg die... Lees meer

Hegebeintum wil een groter bezoekerscentrum

Bron: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga Er moet zo snel mogelijk een groter bezoekerscentrum komen bij de terp in Hegebeintum. Het hedendaagse centrum kan de groei van de belangstellenden in de toekomst niet aan. Voor het eerst in jaren neemt het aantal bezoekers van de terp weer toe. Dat komt vooral door het werk aan de toren. Dat trekt duizenden extra mensen naar Hegebeintum, zo zegt voorzitter Rits van der ploeg van de Stichting Terp Hegebeintum. De stichting wil... Lees meer

Ploegtentoonstelling museum Wierdenland verlengd!

Museum Wierdenland organiseert jaarlijks tentoonstellingen passend bij de verhalen over het landschap en de cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkustgebied. De huidige expositie, die loopt van 18 april tot 26 oktober (verlengd tot 15 november), toont onbekende werken uit particulier bezit van vooroorlogse leden van De Ploeg en is getiteld "LICHT WORDT KLEUR, De Ploeg in Wierdenland". Het thema is het landschap van wad en wierden. In expressionistische kleuren en... Lees meer

Wat opgravingen ons vertellen over terprituelen

  Stichting Monument & Materiaal organiseerde vorige week woensdag een lezing over een, tot nu toe, onderbelicht onderwerp in de terparcheologie: de resten van rituelen uit met name de ijzertijd en de Romeinse tijd. Annet Nieuwhof gaf de lezing. Ze studeerde theologie en archeologie en presenteerde onlangs haar proefschrift over opgravingen die verband houden met rituelen van terpbewoners. Diverse opgravingen van wierden Englum en Groningen (Reitdiepgebied) dienden als voorbeeld... Lees meer

die geschichte

Afzien op de ‘reusachtige trilpudding’ van Woldendorp

Woldendorp is een wierdedorpje in de gemeente Delfzijl (Groningen) en kent twee kerken. In 2006 kocht Pieter Stapel de gereformeerde kerk aan de A.E. Gorterweg. Hij had prachtige plannen met het gebouw uit 1948. In de Hof van Woldendorp zouden ooit The Dubliners moeten spelen. Die droom is ver weg nu de wierde waarop de kerk rust een 'trilpudding' is geworden door gasboringen in de omgeving. Lees Lees meer

Hallumers schatplichtig aan Romeinen

Door Tjamme uit Hallum De Romeinse machthebbers lieten de Friezen belasting betalen. Dit terwijl de Romeinen de “Frisii” maar een armetierig volkje vonden, dat woonde op opgeworpen heuvels. ‘Bij vloed zijn het scheepjes en bij eb schipbreukelingen’, werd gekscherend gezegd. De Friezen leverden koeienhuiden voor het Romeinse leger. Dit ging goed totdat een oppercenturion, een landvoogd die de belasting van het gebied inde, grotere huiden van de bijna uitgestorven oeros eiste. Hier... Lees meer

Munten uit Romeinse tijd

Door Tjamme uit Hallum De eerste muntstukken die de Friezen in handen kregen, zullen schenkingen zijn geweest aan lokale leiders. Van een geldeconomie hadden de Friezen, voor de komst van de Romeinen, namelijk nog nooit gehoord. De Romeinse overheersing bracht daar verandering in. De beeltenissen op de munten zullen veel indruk hebben gemaakt. Te meer omdat de Romeinse muntslagers zeer bekwaam waren. In het land dat ooit tot de Friezen behoorde, zijn de meeste Romeinse munten... Lees meer